هوندا سيفيك ٢٠٠٨

1 seller reviews
127000 E£
Free delivery
Free delivery
3-6 days
Money back guarantee
Free returns
Customer support that cares
1 seller reviews
Joined Melltoo in Aug 21 2015
0 listings, 0 sold items

Contact Information

Secure chat with seller available in Melltoo iOS and Android apps.
Contact seller
in Melltoo app
Description
Posted 1820 days ago
فبريكة بالكامل بره وجوا حالة ممتازة صيانات دورية بالتوكيل تم تركيب كل حاجة موجودة في الهاي لاين للاتصال علي ٠١٢٢٠٠١٠٩٧٠
Activity
Add comments
in Melltoo app
Delivery, Returns and Payments
  • Free delivery across the United Arab Emirates and Riyadh (Saudi Arabia). The average delivery time is 3-6 working days
  • Free returns and full refund within 3 days. If the item you receive doesn’t match the description or photo, we will return it at no cost to you.
  • Payment methods . credit card (Visa, Mastercard), cash on delivery.
About Melltoo
  • Melltoo is a peer to peer marketplace for new and used items. We help you buy and sell securely in the UAE and KSA
  • We provide door to door delivery for both buyers and sellers, secure in-app chat a money-back guarantee and customer support to assist you in any situation.