نيسان جوك ٢٠١٦ اعلي فئه بصمه / كسر زيرووو ماشيه ٣٠٠٠٠ كم
Eslam Semo Eslam Semo

نيسان جوك ٢٠١٦ اعلي فئه بصمه / كسر زيرووو ماشيه ٣٠٠٠٠ كم

Hi, I'm selling #نيسان جوك ٢٠١٦ اعلي فئه بصمه / كسر زيرووو ماشيه ٣٠٠٠٠ كم
Delivery included, money back garantee
Usually delivers in 3-6 days
Add comment
300000 AED, delivery included